logo

Private ejere af landbrugsjord/skov kan søge om tilskud til etablering af mindre vådområder på jord i omdrift og i skove. tilskud på max 12.000 kr. og minimum 600 m2 for at være tilskudsberettiget og der kan kun søges tilskud på 1 projekt pr ejendom pr år. Se mere om ordningen inkl. vejledning i etablering og pleje af vådområder her.