logo

Forskere har gjort status på udviklingen i statens skove gennem de seneste 20 år, hvor naturnær skovdrift har været praktiseret. Undersøgelsen viser – ikke overraskende - at der er sket et kæmpe skift i den måde, vi driver statens skove, så der i dag er meget mere af skoven, som er forbeholdt dyr, planter og friluftsliv.

Mere overraskende betones også, at værdien af statsskovenes træproduktion er steget i den periode, hvor den mere naturnære drift er indført. Det skyldes bl.a.de effektive skovningsmaskiners indtog, og at udgiften til at plante træer er reduceret (cadeau til skoventreprenørerne!)

Se mere her