logo

Bortforpagtning af klippebevoksninger (nobilis og nordmannsgran) for Naturstyrelsens enhed NST Sønderjylland

Beskrivelse af forpagtningen
Nærværende udbud omfatter bortforpagtning af 34,8 ha nobilis- og nordmannsgranklippebevoksninger hos Naturstyrelsen Sønderjylland (NST SDJ). Bortforpagtningsperioden er 3 år, med mulighed for forlængelse med 2 år. Arealerne er opdelt i 3 blokke alt efter om de er omfattet af certificering eller ej, samt efter hvilken træart der er tale om. Dette er gjort for overblikkets skyld – der bydes på alle arealer, som én samlet ”pakke”.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i hænde senest den 17. juni kl. 12.00. Tilbud der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Konvolutten eller mailen mærkes ”Pyntegrønt NST SDJ”.

Læs mere om udbuddet under ”Beskrivelse af udbud” og de øvrige tilknyttede dokumenter.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Marie-louise Nørbo, Sling-studerende, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf./Mobil: 72 54 35 50 / 41 72 16 09

Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt. Spørgsmål og svar herpå vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

08.jpg