logo

Biomassehøst i ådale er titlen på en maskindemonstration og et seminar den 3. september om erfaringer med produktion og bjærgning af græs på lavbundsarealer.

Demonstrationen finder sted på Juellingevej, 4653 Karise (Stevns, Østsjælland) og seminaret i Tinghuset, 4660 Store Heddinge.

Demonstrationen viser en række specialmaskiner i arbejde og seminaret kommer omkring biomasseressourcer fra lavbundsområder, teknologi, økonomi og samarbejde samt erfaringer fra ind- og udland.

Arrangementet er åbent for alle interesserede og deltagelse inkl. frokost er gratis.

Tilmelding senest den 27. august er nødvendig. Du kan tilmelde hele programmet eller blot den ene halvdel. Tilmeldte, der udebliver, afkræves et gebyr.

Se invitation her.

Invitation og program for maskindemonstration og seminar om biomassehøst på lavbundsjorde

Tilmelding til arrangementet sker via dette link: https://inbiom.nemtilmeld.dk/6

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

04.jpg