logo

I EU’s strategi for energi er der fastsat mål om at der i 2030:

 

  • samlet set skal være en reduktion i udledningen af CO2 på 40% sammenlignet med niveauet i 1990
  • andelen af vedvarende energi skal være på mindst 27%
  • at der skal være en energibesparelse på mindst 27% sammenholdt med et ”bussiness as usual”-scenarie.

I den sammenhæng er det forudset at biomasse har og kommer til at spille en betydende rolle.

Læs mere

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

04.jpg