logo

Kursus: Arbejdsmiljø og Færdsel

Der er nu mulighed for at blive opdateret om de nye færdsels- og arbejdsmiljøregler vedr. traktorer, skovmaskiner og motorredskaber på kursus med politiet og LDM Kvalitets- og Miljørådgivning.

LDM Kvalitets- og Miljørådgivning og Nordjyllands Landbrugsskole har i samarbejde med Færdselspolitiet udviklet et 1-dags kursus med arbejdsmiljø og færdsel som indholdet.

På kurset gennemgås de nyeste færdselsregler for traktorer, skovmaskiner og motorredskaber samt de arbejdsmiljøregler, der er forbundet med færdslen.
Indhold er bl.a. afmærkningsregler for køretøjer og arbejdsredskaber, lygteføring og reflekser, kørsel med blokvogn, transport af farligt gods, regler i forbindelse med klip/frakendelse af kørekort samt arbejdsmiljø ved færdsel og i trafikken.

Indholdet på kurset tager bl.a. udgangspunkt i praktiske eksempler, som færdselspolitiet har oplevet i deres dagligdag.

Det er altid førerens ansvar at være bekendt med de gældende regler i færdselsloven!

Læs mere om kurset her og ellers er jeg naturligvis til rådighed for yderlige oplysninger og information.


Med venlig hilsen
LDM Kvalitets- og Miljørådgivning

Vagn Theilgaard


Andre muligheder for hjælp fra LDM Kvalitets- og Miljørådgivning

-    hjælp til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV)
-    hjælp til opdatering heraf før besøg af Arbejdstilsynet (risikobaseret tilsyn)
-    uddannelse af medarbejdere, ADR kap. 1.3 kursus (transport af dieselolie i værkstedsbil)
-    uddannelse af ejere og medarbejdere som ”sagkyndig” til eftersyn af maskiner
-    udpeget sikkerhedsrådgiver, hvis virksomheden transporterer farligt gods
-    samt kvalitetsstyring og arbejdsmiljørådgivning i øvrigt

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

06.jpg