logo

Efteruddannelse, kurser, seminarer og konferencer. Vi har alle brug for at lære noget nyt, dele erfaringer, få nye værktøjer og for at blive klogere.

Skov & Landskabs kursus- og efteruddannelsesprogram tilbyder det hele – og til et stort felt af landskabsarkitekter, skovbrugere, park- og naturforvaltere og byplanlæggere. Du kan finde flere detaljer om de enkelte arrangementer og tilmelde dig online.


Download Skov & Landskabs kursuskatalog (pdf)

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

02.jpg