logo

”Snyd ikke dig selv” er overskriften på en artikel om prissætning på tyndingsindgreb i nåletræ bragt i fagbladet Skoven 4/2013. Artiklen er forfattet af en forstmand fra Skåneskogen og anbefaler timepris for den enkelte maskine. Baggrunden er viden bibragt af skovningsmaskinens apteringscomputer og relaterer til middelstammetræets størrelse, som er den vigtigste omkostningsfaktor.
Se artiklen her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

03.jpg