logo

Den nye tømmerforordning fra EU trådte i kraft den 3.3.2013. Den forbyder handel i EU med ulovligt produceret/fældet træ. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU.

I Danmark er det Naturstyrelsen under Miljøministeriet, som administrerer forordningen og dens indførelse. I den anledning har Naturstyrelsen gennemført 3 informationsmøder som introduktion.

En ny og meget informativ hjemmeside www.eutr.dk er oprettet af Naturstyrelsen og vil løbende informer om udviklingen.

Se mere om forordningen og hovedpunkter fra møderne her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

07.jpg