logo

Indbydelse til gratis arrangement om EU´s Tømmerforordninger

Naturstyrelsen og organisationer, herunder DM&E og DSF indbyder til orienteringsmøder om de ny regler for handel med træ- og træprodukter, der trådte i kraft 3. marts 2013. De nye regler omfatter virksomheder, der importerer, forarbejder eller forhandler træ- og træprodukter.

Se invitation med program, mødested, dato og tilmelding (sidste frist den 9. april) her.

Forår 2013 Kurser - Temadage - Konferencer

Efteruddannelse, kurser, seminarer og konferencer. Vi har alle brug for at lære noget nyt, dele erfaringer, få nye værktøjer og for at blive klogere.

Skov & Landskabs kursus- og efteruddannelsesprogram tilbyder det hele – og til et stort felt af landskabsarkitekter, skovbrugere, park- og naturforvaltere og byplanlæggere. Du kan finde flere detaljer om de enkelte arrangementer og tilmelde dig online.


Download Skov & Landskabs kursuskatalog (pdf)

Generalforsamling og Vintermøde

Har du husket tilmelding til generalforsamling og vintermøde. Tilmelding foregår til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 22/1/2013 kl. 12.

Dagsorden DSF generalforsamling, læs mere her

Program for DSF vintermøde, læs mere her

Kursus Arbejdsmiljø og færdsel

Kursus: Arbejdsmiljø og Færdsel

Der er nu mulighed for at blive opdateret om de nye færdsels- og arbejdsmiljøregler vedr. traktorer, skovmaskiner og motorredskaber på kursus med politiet og LDM Kvalitets- og Miljørådgivning.

LDM Kvalitets- og Miljørådgivning og Nordjyllands Landbrugsskole har i samarbejde med Færdselspolitiet udviklet et 1-dags kursus med arbejdsmiljø og færdsel som indholdet.

På kurset gennemgås de nyeste færdselsregler for traktorer, skovmaskiner og motorredskaber samt de arbejdsmiljøregler, der er forbundet med færdslen.
Indhold er bl.a. afmærkningsregler for køretøjer og arbejdsredskaber, lygteføring og reflekser, kørsel med blokvogn, transport af farligt gods, regler i forbindelse med klip/frakendelse af kørekort samt arbejdsmiljø ved færdsel og i trafikken.

Indholdet på kurset tager bl.a. udgangspunkt i praktiske eksempler, som færdselspolitiet har oplevet i deres dagligdag.

Det er altid førerens ansvar at være bekendt med de gældende regler i færdselsloven!

Læs mere om kurset her og ellers er jeg naturligvis til rådighed for yderlige oplysninger og information.


Med venlig hilsen
LDM Kvalitets- og Miljørådgivning

Vagn Theilgaard


Andre muligheder for hjælp fra LDM Kvalitets- og Miljørådgivning

-    hjælp til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV)
-    hjælp til opdatering heraf før besøg af Arbejdstilsynet (risikobaseret tilsyn)
-    uddannelse af medarbejdere, ADR kap. 1.3 kursus (transport af dieselolie i værkstedsbil)
-    uddannelse af ejere og medarbejdere som ”sagkyndig” til eftersyn af maskiner
-    udpeget sikkerhedsrådgiver, hvis virksomheden transporterer farligt gods
-    samt kvalitetsstyring og arbejdsmiljørådgivning i øvrigt

Sikkerhedshåndbog for skovbrug

Ny revideret sikkerhedshåndbog for skovbrug

Sikkerhedshåndbogen for skovbrug.er en brancherettet opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler, der er gældende ved arbejde inden for brancherne.

Bogen er netop revideret af Jordbrugets Arbejdsudvalg – Bar jord til bord - og udgivet i 4. oplag. Den indeholder bl.a. arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler mv.

I den nye pdf-udgave er det nemt at slå op på det ønskede kapitel. Man skal bare gå til indholdsfortegnelsen på side 4 og 5 og klikke på det ønskede kapitel.

Du kan downloade håndbogen her

Sikkerhedshåndbogen kan også rekvireres i trykt udgave fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Marianne Bjørnkjær, tlf. 8740 3400 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan hente flere oplysninger om sikkerhedshåndbøgerne for jord- og skovbrugsområdet her.

Venlig hilsen

Ida Mosegaard

"Forsyningssikkerhedsafgift"

Kære medlemmer

I den seneste uges tide er debatten omkring den såkalde "forsyningssikkerhedsafgift" igen blusset op, desværre overvejende drevet af rygter og ubegrundede postulater frem for viderebringelse af reelle fakta!

I et forsøg på at finde ud af hvad der er fup eller fakta i denne sag, har jeg henvendt mig til Dansk Skovforening og spurgt om hvad de ved på nuværende tidspunkt. De har lavet en artikel til deres egen hjemmeside som kan ses her

Derudover fik jeg at vide, at med baggrund i det brede flertal bag dette lovforslag, må det anses for helt sikkert at lovforslaget overordnet set vil blive vedtaget. Det der så ikke er taget stilling til på nuværende tidspunkt er ganske enkelt, hvordan denne afgift skal fordeles og opkræves.

I følge Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening har de haft kontakt til såvel politikere som embedsmænd på Christiansborg og må konstatere at de, overordnet set, har en ganske ringe viden omkring skovens produkter og hvordan de bliver handlet.

Jeg forklarede Martin Einfeldt omkring alle de bekymringer jeg havde, hvis alle dem der handler med brænde og flis nu også skulle til at opkræve afgifter for staten!

Vi var naturligt nok enige om det uhensigtsmæssige i hele denne sag og vil derfor fremadrettet i fællesskab førsøge at få en accaptabel løsning på problemet.

Med venlig hilsen

Formanden

 

Tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller i 2013

Private ejere af landbrugsjord/skov kan søge om tilskud til etablering af mindre vådområder på jord i omdrift og i skove. tilskud på max 12.000 kr. og minimum 600 m2 for at være tilskudsberettiget og der kan kun søges tilskud på 1 projekt pr ejendom pr år. Se mere om ordningen inkl. vejledning i etablering og pleje af vådområder her.

En lille rejseberetning fra FinnMETKO 2012

En lille håndfuld, Tommy A.Nielsen, min frue og undertegnede blev af Sampo-Rosenlew fabrikken inviteret til en guidet rundvisning på fabrikken i Björneborg i Finland med efterfølgende bustur til Jämsä hvor den store skov- og jordudstilling FinnMETKO blev afholdt i dagene fra 30/8.-1/9.

Selvom besøget på fabrikken var ret interessant, vil jeg holde mig til at fortælle lidt om de mest interessante nyheder, jeg fik støvet op på messen.

På grund af et hårdt tidspres blev der ikke tid til at fordybe sig i detaljer og der har sikkert også været interessante ting, jeg ikke har observeret i forbifarten.

Læs mere her

Erfa-tur for klatrer

Efter opfordring fra Træplejerforeningen arrangeres et erfa-arrangement for klatrere fredag den 31. august og lørdag den 1. september på Skovskolen Eldrupgård.

Medlemmer i Dansk Skoventreprenør Forening inviteres hermed til arrangementet. Tilmelding senest 27. august på tlf. 86 99 77 67 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se program og yderligere oplysninger her.

Sikke en dag

Langesø Messen 2012

Sikke en dag, se de mange flotte billeder og Læs mere her


ADR kursus

Repetition og fornyelse af ADR kap. 1.3 uddannelse


Håndtering og transport af farligt gods

Læs mere her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside