logo

Biomassesatsning giver flere træer i skovene

28. juni 2012

Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, udsender i dag "10 millioner tons planen" om hvordan Danmark kan tredoble sin produktion af biomasse til gavn for både klima og miljø.

Skovene kommer til at bidrage med en stor del af denne ekstra biomasse, og resultatet bliver synligt for skovgæsterne:
Der kommer flere træer i de unge bevoksninger, og der kommer hurtigtvoksende hjælpetræer af fx rødel, skovfyr, lærk, birk og poppel.

Den nye skovdyrkningsmodel (som faktisk er en gammel klassiker)

Ung bevoksning med mange hjælpetræer

Bevoksningen efter 20 år

Stor vedmasse høstes til energi

Hjælpetræerne fældes efter 10-30 år så træerne nedenunder får lys og plads til at vokse op og danne høj skov til tømmer og møbler.

Hjælpetræerne er perfekte til energiproduktion, og den kommende bedre afsætning af energitræ muliggør at skovbruget kan genoptage denne klassiske dyrkningsmetode.
Den har mange fordele: En sikker start for den nyplantede skov, god vedmasseopbygning også de første 20 år og høj trækvalitet på langt sigt.

Den nye skovdyrkningsmodel øger skovenes samlede vedmasseproduktion. Københavns Universitet, Skov & Landskab, har beregnet at skovenes årlige produktion af energitræ
kan øges fra 11 PJ i dag til 26-33 PJ i 2050, uden at det mindsker produktionen af træ til træindustrien eller begrænser mulighederne for at bevare og udvikle skovenes biodiversitet.

Den billigere skovdyrkningsmodel som har været almindelig i årtier

Ung bevoksning med få hjælpetræer

Bevoksningen efter 20 år

Hjælpetræerne høstes til energi

Den nye skovdyrkningsmodels betydning for ...

Natur og miljø

Ingen gødning og samme lave forbrug af sprøjtemidler, som dansk skovbrug er kendt for. Skovenes naturværdier og rekreative værdier bevares.
Ingen produktion på naturarealer eller i urørt skov.

Klimaet

Modellen vil først bidrage til en øget absorption af drivhusgasser (øgning af den totale biomasse). Derefter vil den fortrænge fossilt brændsel,
når hjælpetræerne udnyttes til energi.

Forsyningssikkerhed og fleksibilitet

Højere forsyningssikkerhed og fleksibilitet. Danmark har fuld kontrol over energiressourcerne, og høsten kan tilpasses variationer i behovet hen over året og mellem årene.

Økonomi og erhverv

Den forøgede mængde træ vil skabe ca. 700 nye blivende jobs i og omkring den direkte forsyningskæde. I opbygningsfasen vil der endvidere genereres 1.500-2.000 ekstra årsværk.

Baggrund: Træ som energikilde

Træ er den største kilde (cirka 45 %) til vedvarende energi i Danmark. Træet har store fordele:

  • Træ produceres i skove med de ekstra værdier det giver samfundet (beskæftigelse på landet, naturværdier, friluftsliv).
  • Træ produceres i Danmark praktisk talt uden gødning og pesticider.
  • Træ har bedre egenskaber som brændsel end andre biomasseafgrøder.
  • Der er rigeligt med træ i de danske skove. Produktionen af energitræ kan fordobles i løbet af få år og flerdobles på længere sigt.
  • Med mere vindkraft følger også større behov for træ som den stabile og fleksible energikilde der altid er til rådighed, også når vinden ikke blæser.

Mere information


Læs en grundig gennemgang af den nye skovdyrkningsmodel og mulighederne (PDF-fil).

Yderligere oplysninger

Forstfuldmægtig Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening

Mobil 5357 4567

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark

Mobil 2147 0298

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretariatschef Svend J. Christensen, Skovdyrkerne

Mobil 2340 9262

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udflugt til KWF – Messen i Sydtyskland

Den 14. juni 2012 var vi 6 mand der i en lejet minibus kørte de knap 1000 km sydpå til Cröffelbach, hvor vi havde 2 overnatninger på det hyggeligste lille hotel. Grunden til denne lille bustur var den store tyske KWF – messe, som kan sidestilles med Elmia i Sverige. Desuden var der også arrangeret EM i udkørsel, hvor vi stillede med nr. 1 og 2 fra DM på Langesø sidste år.

Om fredagen, altså den 15.6. kørte vi de sidste 80 km til messen, hvor vi så var hele dagen. Selve messen er, målt på antallet af udstillere, ca. lige så stor som Elmia, men hvor man på Elmia plejer at have over 50.000 gæster, forventede man til KWF godt 25.000. En anden forskel er, at på Elmia er messen delt i to, en del er maskiner til de professionelle og den anden del, er alt muligt grej til hobby skovbrugeren, KWF derimod er langt overvejende udstyr til de professionelle.

Og udstyr må man sige der er masser af! Selvfølgelig er alle de kendte maskinfabrikanter til stede, men hvad der er nok så interessant er egentlig alle dem som vi ikke plejer at se. Som alle ved er opfindsomheden stor blandt skoventreprenører og maskinfabrikanter, så derfor er der her rig mulighed for at se mange forskellige løsninger på de problemer og udfordringer vi har i hverdagen.

I den mere kuriøse afdeling faldt jeg blandt andet over en ”ny” Gremo skovningsmaskine, selve maskinen ligner dog til forveksling en anden maskine vi kender herhjemme fra som en Silvatec! Desuden fik jeg jo næsten en lille tåre i øjenkrogen da vi lige pludselig på en John Deere stand stod overfor en af de bedste udkørselsmaskiner nogensinde, nemlig en Mini-Brunett!!!

Den tyske sammenslutning af skoventreprenører som, udover at stå bag udkørselsmesterskaberne, havde arrangeret en sammenkomst sidst på dagen på deres stand. Her fik vi både mad og drikke, altså øl i store krus, samt blev under holdt med et interessant mix af live Tyrolermusik og bodypainting Jeg overvejer stadig om det er noget vi skal tage op i DSF …

Om lørdagen skulle vi så deltage i EM i udkørsel. Vi deltog med henholdsvis Kenneth Vinderslev og Torben Stabell. Da mesterskaberne udover at være et EM også samtidig skulle være et tysk mesterskab, var der 28 til start. Heraf kun seks udenlands fra, to fra Finland, to fra Litauen og så vores to fra Danmark, resten fra Tyskland. På grund af de mange deltagere blev der kørt en indledende kvalifikation, bestående udelukkende af tårnbygning og da der nu var så mange der skulle køre var der stillet 3 forskellige maskiner op til at køre med. Det viste sig naturligvis hurtigt, at især den ene maskine var væsentlig løsere i lænkbremsen end de andre, og så vidt jeg ved, var der ingen af dem der kørte denne maskine der gik videre, deriblandt vores Kenneth Vinderslev som fik den 17. bedste tid, altså lige nøjagtig ikke nok, eftersom det kun var de 16 hurtigste der gik videre. Torben Stabell fik 15. bedste tid og gik dermed videre til finalen. I finalen var det så matchrace på terrænbane og da der nu kun skulle bruges to maskiner havde man sat den maskine med den løse lænkbremse til side. Forud for arrangementet var der naturligvis sendt regler ud som vi havde læst og diskuteret, så vi mente at være vel forberedte. Desværre besluttede dommerne så undervejs at man ikke måtte læsse stokkene ved at gribe med spidsen af grabben, men at der skulle lukkes helt rundt om stammen. Dette blev desværre ikke sagt videre til Torben, så da han havde gjort det 4 gange, blev hans tid dermed så dårlig, at selvom han var hurtigst i selve gennemkørslen, gik han ikke videre. Alt i alt en lidt ærgerlig oplevelse, da jeg er overbevist om at vi kunne have gjort det væsentlig bedre, hvis konkurrencen havde været bedre tilrettelagt og afviklet.

Alt i alt var det tre spændende og hyggelige dage vi havde haft og nu var det tid til at vende snuden hjemad. Eftersom det nu var lørdag aften, var der ikke megen trafik på vejen og stort set heller ingen lastbiler, så det gik rask fremad, lige indtil det gik helt i stå! Efter at have holdt stille i små to timer var der så nogen af dem der holdt ved siden af, der havde hørt at det var en tankbil med biodiesel der var væltet og den ville først blive flyttet hen på morgenen. Kort tid efter viste det sig at vi alligevel var lidt heldige for vi var så tæt på en lille smutvej ud fra motorvejen at vi kunne komme af, køre uden om og på igen og så direkte hjem uden yderligere problemer.

Billedetekster (fra venstre mod højre)

En ægte klassiker! - Kunne også være en ide - Præmieoverrækkelse
Måske en ide til et vintermøde? - Torben Stabell i Rottne - De tre hurtigste
Det er lige til at holde til - Ny GREMO ???

Forum for skoventreprenører

Forum for skoventreprenører

af Viggo Mortensen

Det er nok ikke alle skoventreprenører der kender det svenske skogsforum, og det synes jeg er synd for jeg har fået Fredrik, der ejer skogsforum, til at oprette lokale fora, heriblandt et for DK og jeg synes det er en glimrende måde at udveksle erfaringer og synspunkter på!

Se her

problemer med flugtveje i de nye John Deere skovningsmaskiner

Problemer med flugtveje i de nye John Deere skovningsmaskiner

Læs hele artiklen her

Nyt logo

På vores vintermøde i januar, var en af de ting som de fremmødte over en bred kam var enige om, nemlig at vores logo egentlig var ok, men det trængte til at blive moderniseret. Det har vi så arbejdet en del med her i løbet af foråret, og er så endelig nået frem til  det resultat, vi udsender her. Der er rigtig mange overvejelser i forbindelse med ændring af logo, og jeg tror, vi har været dem alle igennem.
De fleste mente, at teksten omkring logoet virkede meget gammeldags, derfor blev den sløjfet. Så stod der DSF i midten og uden den "forklarende tekst" uden om, kan det betyde mange ting, derfor ændring til Dansk Skoventreprenør Forening.
Uden teksten omkring logoet så det ærlig talt lidt "livløst" ud, derfor idéen med bladet i bunden.
Tilsidst kom vi også på idéen med QR koden i hjørnet. Da det er et klistermærke beregnet til biler og maskiner, vil det blive set ude i landet, og vi må jo bøje os for fremskridtet, så på denne måde gør vi det nemt for dem der ser det at få flere informationer om vores forening. QR koden indeholder link til vores hjemmeside.
Jeg håber at det nye logo vil blive godt modtaget, der er i hvert fald ydet en stor indsats fra både bestyrelse, sekretariat og webmaster.
Mvh Bjarne Kallehauge

logo-med-qr

Pas på naturen på din ejendom

Til lodsejere

Mange naturområder er beskyttede af naturbeskyttelseslovens
§ 3. Som lodsejer skal du være opmærksom på at overholde
reglerne, som i hovedtræk er beskrevet herunder.


Hvilke arealer er beskyttede?

En række naturtyper er beskyttede af naturbeskyttelsesloven.
På den anden side af dette ark er der en kort beskrivelse af de
enkelte naturtyper.

Læs hele artiklen her

Naturstyrelsen ødelægger fuglereder

fredag 11. maj 2012

Naturstyrelsen ødelægger fuglereder

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der har været en uheldig episode på Nordsjælland sidste år. Derfor vil jeg gøre opmærksom på, at der naturligvis skal tages ekstra hensyn, nu her i fuglenes rugeperiode. Hvis ikke din kunde selv gør opmærksom på det, så husk at spørge om man har kendskab til fuglereder i de områder hvor der skal arbejdes. Selv om det i den sidste ende er entreprenøren der uforvarende ødelægger en rede, er det altid et fælles ansvar at forsøge at undgå dette.

Læs hele artiklen her

Med venlig hilsen

Bjarne Kallehauge

Studietur 2012

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DSF arrangerer tur til årets største udstilling for teknik til skovbruget ved Bopfingen mellem Stuttgart og Nürnberg i Sydtyskland.
Turen arrangeres med bus fra Vejle og vi har reserveret 28 senge, så pladserne fordeles efter først til mølle princippet.

Der bliver tid til udstillingen i 2 dage (fredag og lørdag). Alle deltagerne bliver indkvarteret på 3-stjernede Arcadia Hotel Guenzburg am Hofgarten i db værelse. Desuden serveres morgenmad og aftenmad på hotellet.

Program:

Torsdag 14.06.2012

kl. 06.00 Bus fra Porschevej 3, Vejle (Sekretariatet)

Tidlig udrejse fra Vejle. Non-stop-kørsel, dog med passende pauser undervejs, til overnatning i Günzburg, ca. 1000 km fra Vejle.

Indkvartering og aftensmad på hotel.

Fredag 15.06.2012

Morgenmad på hotellet.

Bussen kører til KWF-Tagung i Bopfingen, ca. 80 km fra hotellet.

Aftensmad på hotellet.

Lørdag 16.06.2012

Morgenmad på hotellet.

Bussen pakkes og hotellet forlades.

Bussen kører til KWF-Tagung i Bopfingen, ca. 80 km fra hotellet.

Kl. 18.00: Hjemrejsen påbegyndes.

Søndag 17.06.2012

Hjemkomst midt på formiddagen.

Medlemspris: kr. 2.850,-, som inkluderer bustransport i 4-stjernet bus, 2 x hotelovernatninger i delt dobbeltværelse, 2 x morgenmad, 2 x aftensmad samt alle obligatoriske afgifter.

Tekstboks: Vi håber på stor opbakning til denne tur, hvor der også arrangeres EM i UDKØRSEL. Her del-tager Kenneth Vinderslev og Torben Stabell fra DSF. Se mere side 42 i M&L , marts 2012 samt på www.kwf-tagung.org

Tilmelding: Senest mandag 10. april kl. 12.00

Besvar denne mail med antal og navn (e) eller send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring tlf. 7020 4820.

Venlig hilsen

Dansk Skoventreprenør Forening

p.b.v.

Bjarne Kallehauge

Hent som pdf fil

Certificering af skoventreprenører

Certificering af skoventreprenører
- et tilbud til skovejeren og et værktøj for entreprenøren

Hvis entreprenøren er certificeret lettes arbejdet for skovejeren. Og entreprenøren får et værktøj der letter administration og virker om et kvalitetsstempel.
Indtil videre er der kun én entreprenør der er certificeret. Branchen har svært ved at tiltrække unge.

Læs hele artiklen her...

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside