logo

Strid om nyt skov-forslag fra blå blok

Læs mere ...

Statsskovene er nu blevet til en hobby!

Læs mere ...

100 amerikanske forskere bakker op om biomasse

Læs mere ...

Skovens dag

 Skovens dag 10. maj 2015 ”Skoven i fremtiden”

Læs mere …

I Sverige er der fremført et forslag om en standard for beskrivelse af energiflis.

Kan det være en hjælp i den daglige handel med og håndtering af flis

Læs mere …

Sammenlægning

Sammenlægning af to jyske skovdyrkerforeninger til en, læs mere ...

Gratis vurdering af om din virksomhed er moden til certificering


Dansk Skoventreprenør Forening har i samarbejde med De Danske Skovdyrkerforeninger og NEPCon udviklet en certificeringsstandard for danske skoventreprenøreri .  Der er tale om en Smartlogging certificering udarbejdet for danske forhold.

Læs mere …

Kvalitetshåndbog for skoventreprenører

DSF kvalitetsstyringsmodel Kvalitetshåndbog for skoventreprenører

Nu foreligger en komplet kvalitetsstyringsmodel for skoventreprenører. Den er udarbejdet efter ISO Norm 9001 Light med krydsreferencer til samtlige entreprenørkrav i PEFC og FSC certificeringerne samt Smart Logging.

Læs mere …

vintermøde og generalforsamling 2015

HUSK DSF's vintermøde og generalforsamling 2015

Læs mere …

Netværksmøder – skoventreprenøren som energiproducent

Skoventreprenører, der beskæftiger sig med produktion af flis og energitræ inviteres til netværksmøde

Læs mere …

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside