logo

Trævirksomheder har styr på importen

Med en ny og skrap lovgivning, der forbyder import og handel med illegalt fældet træ, må trævirksomheder være ekstra på vagt.

Læs hele artiklen fra Træ Er Miljø

EU-udbud med landevejstransport af skovflis

Naturstyrelsen udbyder 8 delaftaler om landevejstransport af flis fra de danske statsskove til helt overvejende danske fjernvarmeværker. Aftalernes varighed er 2 år (for en enkelt delaftale dog kun 1 år) med option om forlængelse i 3 gange 1 år. Der er store forskelle på de mængder, der skal transporteres på de enkelte delaftaler.

Der afholdes informations- og spørgemøde fredag d. 28/3 2014. Yderligere information om mødet fremgår af udbudsbetingelserne.

Alle dokumenter vedrørende udbuddet vil blive lagt på Naturstyrelsens hjemmeside, som interesserede tilbudsgivere derfor opfordres til at holde øje med. Se udbuddet her.

Udbud fra Naturstyrelsen af bestandsgående flishugning

Naturstyrelsen udbyder nu opgaver med bestandsgående flishugning og udkørsel i Jylland. Der kan påregnes opgaver i hele Jylland, men primært på NST-enhederne Vendsyssel og Thy sekundært Himmerland. Opgaverne omfatter flishugning og udkørsel af flis.

Spørgsmål til udbud kan rettes til skovfoged Thomas Claudi Westh Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 30. marts 2014. Svar på spørgsmål vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.

Der er tilbudsfrist den 8. april 2014, kl 12.00.

Se udbudsannoncen med udbudsmaterialet, udbudsbetingelser, kontrakt og kravspecifikationer samt miljøkrav og øvrige oplysninger om udbuddet på Naturstyrelsens hjemmeside her

Påstand om råddent træ er noget vås

Dansk Skovforening oplyser i en pressemeddelelse, at Klimaministeriets påstand over for Folketinget om at råddent træ gavner miljøet, var misinformation og noget vås.

Den nye skatteminister har svaret efter 5 måneder. Læs mere her

Danmarks nye skove – en håndbog

Danmarks nye skove er en håndbog i skovrejsning og skovudvikling. Den sammenfatter mere end 20 års erfaring med skovrejsning i Danmark og henvender sig til alle med interesse for skove, træer, natur og landskab.

Læs mere her

Mere skov gavner klimaet

En undersøgelse, lavet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, viser, at mere skov kan være med til at reducere Danmarks CO2-udslip og dermed bidrage til en grøn omstilling. Høsten af træ i de danske skove vil frem mod 2050 kunne øges med mere end 30 % samtidig med, at lagret af kulstof i skovene øges tilsvarende. Høstet træ kan erstatte brug af fossilt kulstof til energi. Læs mere her

Invitation til debatmøder om det nationale skovprogram 2014

Miljøministeriet vil lave et nyt nationalt skovprogram i 2014. Derfor inviterer Naturstyrelsen til debatmøder i Dansk Skovforenings skovkredse i marts. Naturstyrelsen ønsker at få forslag og gode ideer med hjem til sit videre arbejde med skovprogrammet.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang, kaffe og kage, men tilmelding er nødvendig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1 uge før det møde, man ønsker at deltage i. Husk at skrive hvilket møde du vil deltage i.

Tid og sted

Møderne afholdes således:

Fyn: torsdag 6. marts, kl. 13-16 hos Centrovice /Skovdyrkerne, Lombjergevej 1, 5750 Ringe.

Nordlige Jylland: onsdag 12. marts, kl. 13-16 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.

Sydlige Jylland: torsdag 13. marts kl. 13-16 på Vejen Gæstgivergaard, Fr. D. 7's Gade 15, 6600 Vejen.

Sjælland og Storstrøm: tirsdag 25. marts kl. 13-16 på Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12, 4690 Haslev.

Arrangørerne håber på mange deltagere på møderne - og mange gode, konstruktive og brugbare ideer til fremtidens skovpolitik i Danmark. Læs mere her

Forretningsgangen ved flisaftale mellem skovejere og Skovdyrkerforeningen

Skovdyrkerne har i sit nyhedsbrev ult. januar 2014 stilet til skovejeren beskrevet forretningsgangen i flisaftaler med Skovdyrkerne. Herunder aftaletyper, skovning, hugning, ejerskab og betaling. De praktiske opgaver udføres af skoventreprenører, hvorfor nyhedsbrevet også er interessant for dette forum. ”Værd at vide om flis” – se her

Oprydning i skoven kan blot begynde
Tidspunktet for oprydning i skoven efter stormskade har ikke sammenhæng med tidspunktet for stormskadens anmeldelse.

Så oprydningen må umiddelbart gerne begynde - men det kan værre formålstjenligt at tage nogle billeder, GPS-position og lignende til at dokumentere, at det rent faktisk er stormfald (og ikke stående skov), man oparbejder.

Sidste frist for anmeldelse af stormskader er i øvrigt d. 15. marts 2014. Anmeldelsen medfører, at skovejeren registreres som stormramt både hos forsikringsselskabet og Stormrådet.

Sanering mod ædelgrankræft (Neonectria)
Hvad skal entreprenøren tage sig i agt for at imødegå smittespredning?

Skoventreprenører får henvendelser om sanering af juletræskulturer og omkringliggende bevoksninger med angreb af den nye svampesygdom Neonectria. ”Vi vil gerne være sikre på, at vi ikke er med til at sprede smitten”.

Hvilket tidspunkt er bedst til sanering, og er der noget, vi skal være opmærksomme på?

Se svaret fra Videntjenesten for Pyntegrønt her.

Honningsvamp i juletræskulturer – spredning og sanering
Juletræsdyrkere er begyndt at opleve problemer med angreb af honningsvamp i nordmannsgran juletræer. Hovedårsagen er dyrkning af flere generationer i træk på samme areal. Svampen etableres gennem stød fra skovede træer.

Se hvordan den spredes og om forskellige metoder for forebyggelse og bekæmpelse: stødsmøring, grenknusning, rodfræsning, stødrydning og braklægning her

Kilde: Skovdyrkerne

Se artikel fra Nåledrys 81, Efterår 2012 om honningsvamp her.

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat, JULETRÆER OG SKOV – i Viborg lørdag den 1. marts 2014

Ud over de tidligere annoncerede opfølgningskurser, udbydes der et opfølgningsskursus til sprøjtecertifikat rettet mod juletræer og skov i Viborg, lørdag den 1. marts 2014 kl. 9.00 – 16.30.

Program og tilmelding: www.efteruddannelse.dk - Søg: sprøjte juletræer

Eller ring til Majken Helsgaard, 6313 2711 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilskudsordning gav Danmarks 'største' skov

Fra: Miljøministeriet
Pressemeddelelse: Tilskudsordning gav Danmarks 'største' skov

Tilskudsordning gav Danmarks 'største' skov
15 års tilskudsordning til privat skovrejsning er evalueret. Lægger man områderne sammen, er den rejste skov dobbelt så stor som Rold Skov.

Træ for træ er nye skove med statsligt tilskud skudt i vejret over hele landet de sidste 15 år. Nu bliver en evaluering af tilskudsordningen, der skal give private mod på at rejse skov, offentliggjort.

Helt præcist er 18.629 hektar skov med åbne arealer blevet rejst med tilskud fra skovrejsnings-ordningen i årene fra 1998-2012.

- Skovrejsningsordningen har været en stor succes. Det klare bevis på det er, at hvis man samlede alle de nye skove ét sted, ville den nye skov være over dobbelt så stor som Rold Skov, siger miljøminister Ida Auken.

Evalueringen af skovrejsningsordningen er lavet af rådgivningsvirksomheden Orbicon sammen med Københavns Universitet for Naturstyrelsen. Undersøgelsen skal nu bruges til at se på, hvordan ordningen kan gøres endnu bedre.

- Selvom skove er skudt op over hele landet, så er der selvfølgelig ting, der kan blive bedre. Derfor arbejder vi på et nyt nationalt skovprogram i 2014, der ser på både offentlige og private skove, siger Ida Auken.

Læs artiklen her

Skovejerne skal anmelde stormfald inden 15. marts 2014

Hugststop i nåletræ Naturstyrelsens skove

Som følge af stormfaldet har Naturstyrelsen erklæreret officielt hugststop i nåletræ i alle sine skove uanset kontrakter. Ressourcerne allokeres over i opgaver stormfald og i løvtræ.

 

Skovejerne skal anmelde stormfald inden 15. marts 2014

Skovbrugets organisationer opfordrer nu skovejere med en basisforsikring mod stormfald til at få anmeldt stormfaldsskader efter stormene i oktober og december sidste år. Der kan anmeldes både fladefald og spredt fald. Sidste frist for anmeldelse er d. 15. marts 2014. Anmeldelsen vil medføre, at man er registreret som stormramt hos forsikringsselskabet og hos Stormrådet. Det betyder samtidig, at skovejeren senere kan ansøge om tilskud til gentilplantning. Hvis der ikke anmeldes rettidigt, fortabes muligheden både for erstatning og for tilskud. Forsikringserstatningen er 3000 kr./ha. Tilskudsordningen er ikke kendt endnu, men forventes at blive væsentligt større.


Se Skovdyrkernes vejledning her

Se Skovforeningens vejledning her

 


Udbud af vandløbsvedligeholdelse i Viborg Kommune

Stormrådet: Der var stormfald i december

Stormrådet har afgjort, at stormen, der ramte landet den 5. december 2013, har medført stormfald, da omfanget af væltede og knækkede træer i mindst én landsdel oversteg ét års hugst.
Stormrådet har samtidig afgjort, at sammenhængen mellem stormene den 28. oktober og 5. december 2013 er af en sådan karakter, at skovejere i hele landet, som er ramt af enten stormen den 28. oktober eller den 5. december eller af begge storme, nu kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning af den væltede eller knækkede skov.

Se mere om stormrådets afgørelse, forudsætninger for tilskud, tidsfrister m.m. om stormfaldet her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside