logo

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat - på Fyn

Ud over de tidligere annoncerede opfølgningskurser, udbyder Skovdyrkerforeningen på Fyn et kursus , som er målrettet juletræer og skov, i Vissenbjerg mandag den 3. februar. Se program, tilmelding mm her

Skoventreprenørerne har stormende travlt

Skoventreprenørerne har travlt efter stormen, men der er mandskab nok til at klare opgaven, lyder det fra Dansk Skoventreprenør Forening

Læs artiklen her

Har skovene det dårligt?

Danske Skove har det dårligt ifølge Miljøministeriet

Miljøministeriet har meddelt EU, at de danske skove har det rigtig dårligt, hvilket Skovdyrkerne helt naturligt har kommenteret, læs mere

Brændeafgift udsat

Brændeafgift udsat, læs mere her

Skovforeningen forhandler om tabsforsikring ved stormfald

Skovene kan ikke forsikre sig mod økonomiske tab ved stormfald. Derfor forhandler Skovforeningen i øjeblikket med 4 selskaber, 2 danske og 2 udenlandske, og håber at det lykkes at etablere en generel mulighed for danske skove for at tegne en tabsforsikring for stormfald. Se mere her

Kina stopper import af ask fra europa

Importforbud af ask til Kina

Kina har stoppet for al import af ask fra Europa – såvel kævler som savede effekter. Importforbuddet betyder at de danske eksportører indfører et stop for alle leverancer, og alle skovningsaktiviteter bør indstilles indtil du hører andet fra din skovfoged. Læs mere her

Brændeafgiften forsinket

Der er ikke fremlagt lovforslag i Folketinget med den nye Forsyningssikkerhedsafgift (Brændeafgiften), hvilket tyder på at loven ikke kan nå ikrafttrædelse til 1. januar 2014.

Det var forventningen at Skatteministeren ville fremsætte forslaget om Forsyningssikkerhedsafgift (brændeafgiften) i Folketinget sidst i oktober måned, da det fremgår af Regeringens lovkatalog, som blev fremlagt i Folketinget den 1. oktober. Da det ikke skete, har den 20. november været udpeget som sidste chance for ministeren, hvis loven skal nå at gælde fra 1. januar 2014. Det er ikke sket, så det tyder ikke på at loven når at træde i kraft 1. januar.

Læs mere her

Nye læhegnskonstruktioner, som er mere robuste

Den stigende bestand af hjortevildt er en udfordring mod læhegn. Skovdyrkerne anviser nye læhegnskonstruktioner, der hurtigt bliver mere robuste imod vildt. Læs mere her

Kan du kalkulere dine priser eller skræmmer det dig?

Kursus i kalkulation med dine egne skovmaskiner. Hvad har størst betydning, og hvad kan der gøres for at påvirke det?
Med i kurset følger den nyeste udgave af ”Kalkulatus”- skoventreprenør.
På kursusdagen lærer du at bruge programmet, og du får vist, hvordan du kan beregne på egne maskiner og gemme resultaterne i programmet.
Kurset foregår 12.12.2013 i Vejle og den 7.1.2014 i Sorø. Se kursusinvitation med tilmelding her!

Oprydning i skoven efter stormfaldet

Oprydning i skoven efter stormfald kræver ekstra agtpågivenhed med hensyn til sikkerhed. 
I hæftet ”Oparbejdning af stormfald – metoder og sikkerhed” beskrives mange erfaringer fra tidligere stormfald meget illustrativt. Hæftet på 43 sider indgår i undervisningen på AMU-kurset ”Oparbejdning af stormfald”; men er absolut også værdifuldt til selvstudium.
Hæftet kan du hente her.
Skovskolens kursus i oparbejdning af stormfald (5 dage) finder du her
Nyttig viden om stormfald har Videntjenesten for Skov og Natur er samlet her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside