logo

Dansk Skoventreprenør Forening inviterer medlemmer m. ledsagere og medarbejdere

Studietur til Sverige
Fredag den 16. september 2016

Transportform: bus hvis deltager antallet er tilstrækkeligt og ellers samkørsel i personbiler

Program
Fredag den 16. september 2016
6.00     Vejle afg.
7.15     Nyborg
Slagelse eller Ringsted
Ørestaden evt.

10.30     Trolleholms Gods, Svalöv
Studiebesøg på Trolleholms Gods’ skovbrug*, som omfatter 2350 ha skov, som er en del af Skåneskovens Udvikling A/S med i alt 10.000 ha.
Orientering og rundvisning ved skovrider Esben Møller Madsen**.
Se artikel fra M&L

14.30    Afgang mod Danmark
20.00    Forventet ankomst Vejle

Pris    800 kr. excl. moms til bus, broafgifter og frokost.
Excl. udgifter til øvrig forplejning samt drikkevarer ved Pitt stop.

Tag med på studieturen til Trolleholms Gods i Skåne, hvor vi oplever et spændene skovbrug og ser/hører om hvordan det drives. Vi møder Skovrider Esben Møller Madsen, som er en af skovbrugets absolutte spidskompetencer, og han giver os indblik i driftsformer og produktionsøkonomi og hvad der ellers har med moderne skovdrift at gøre. Herunder eksempler på win-win situationer i samarbejdet mellem skovbrug og skoventreprenør.
En udbytterig dag sammen med branchekolleger!
Har du spørgsmål om turen, så kontakt Erik Groth, tlf. 2048-3888, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmelding med nedenstående oplysninger meget gerne inden den 4. september og senest den 7. september til Erik Groth på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Oplysning om
•    Navne på deltagere,
•    Virksomhedsnavn og adresse/telefon:
•    Mailadr og mobilnr på kontaktperson:

*, ** se faktuelle oplysninger på side 2!


Trolleholms Gods Skog
Trolleholms Gods’ skovbrug forvaltes af Skåneskogens Utvecklings AB, der driver ialt ca. 10.000 ha skov med Esben Møller Madsen som skovrider. Driftsselskabet ejes af Trolleholms Gods AB sammen med Knutstorps Skog AB og Maltesholms Förvaltnings- & Konsult AB

Fakta om Trolleholms Gods
•    5000 ha total
•    2350 ha med skov
•    60 pct. løvskov (eg, el, bøg, poppel og ahorn)
•    40 pct. nål (rød- og sitkagran, douglasgran og lærk)
•    150 ha juletræer og pyntegrønt
•    150 ha med energipoppel og -pil
•    Egen skovplanteskole til dækrodsplanter
•    Eget flisfyret varmeværk på 1,6 MW, 3000 m3/år
•    Ejer Carl Trolle-Bonde
•    Skovrider Esben Møller Madsen
•    Landbrugsinspektør Søren Tang Sørensen
•    22 ansatte

Esben Møller Madsen
Esben Møller Madsen er meget anerkendt inden for dansk skovbrug, hvor han besidder en række tillidsposter med bl.a. censor ved have- park og skovbrugseksamen på Københavns Universitet inden for fagområderne: Virksomhedsledelse, skovdrift (økonomi og dyrkning), Skovteknik.
Esben Møller Madsen engagerer sig også i den politiske debat om bl.a. økonomien i professionel skovdrift, hvor han bl.a.  har beregnet forskellen på økonomien i løvskov contra juletræer. Hans beregninger viser, at en 120-årig bevoksning af eg giver et samlet overskud på cirka 400.000 kr., der svarer til 3.300 kr. pr. hektar årligt. Og for en bevoksning af Nordmannsgran-juletræer - med en omdriftstid på kun 12 år - er overskuddet i gennemsnit på 6.900 kr. pr. hektar om året.
Esben Møller Madsen har også kritikske synspunkter om ”Naturnær Skovdrift” såvel som ”Urørt Skov”.

Tag med DSF på studieturen til Skåne og mød Esben Møller Madsen på hans hjemmebane!

Download program

Download artikel om Trolleholms Gods

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside