logo

Dansk Skoventreprenør Forening blev stiftet i maj 1989 for at samle seriøse skoventreprenører i en organisation, der kunne deltage som en professionel medspiller i dansk skovbrug og præge branchen i en positiv retning til fordel for såvel entreprenørerne som deres kunder.

Når man som beslutningstager i nutidens skovbrug skal indkøbe ydelser hos en entreprenør, må man gøre op med sig selv, hvad det er, man ønsker. Vil man have den absolut billigste løsning her og nu eller den økonomisk mest fordelagtige? Alle ved sikkert, at det meget sjældent er den billigste løsning her og nu, der giver det bedste resultat på længere sigt. Vi har desværre set en del eksempler på beslutningstagere, som i ren spareiver har fået presset prisen på en given opgave så langt ned, at det ender med, at entreprenøren ikke er i stand til at levere den vare, som køberen forventer, hvilket må siges at være overordentlig utilfredsstillende for begge parter.

Det er dumt at betale for meget for en vare, men det er endnu værre at betale for lidt. Betaler man for meget, er alt man sætter til dog kun lidt penge, men betaler man for lidt, risikerer man at sættedet hele til, og derudover skal man så alligevel ud og købe den rigtige vare, hvilket man så egentlig lige så godt kunne have gjort fra starten!

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

02.jpg