logo

Vi skriver til jer for at orientere om de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2018 på Skov- og naturtekniker uddannelsen.

 

Ændringerne er en følge af trepartsforhandlingerne i 2016, hvor man blandt andet havde erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen som fokusområde. Kort fortalt vil arbejdsmarkedets parter og vores politikere gerne forsøge at styre unge menneskers uddannelsesvalg i retning af de uddannelser, hvor der lige nu er flest praktikpladser og jobmuligheder. Det gøres ved hjælp af forskellige tiltag, som er beskrevet i vedlagte folder fra Dansk Arbejdsgiverforening.

For Skov – og naturtekniker uddannelsen betyder det en adgangsbegrænsning. Begrænsningen består konkret i, at alle elever skal have en praktikplads for at komme i gang med uddannelsen.

Indtil denne nye situation og forudsætning blev vedtaget, har uddannelsen haft frit optag. Der har været en enorm søgning til uddannelsen de sidste par år, og det er ingen hemmelighed, at det har resulteret i en meget stor skolepraktik, da der ikke har været praktikpladser til alle. Det har samtidigt resulteret i, at mange praktikværter har været tilbøjelige til at vente med at lave uddannelsesaftaler, til eleverne var godt i gang med uddannelsen.

Men alt det er historie! Situationen er nu en helt anden. Uddannelsen skal nu have fundet et leje, hvor vi uddanner de elever, der er praktikpladser til i sektoren, og her skal vi samarbejde langt mere, end vi har haft for vane.

Skovskolen ønsker naturligvis at fortsætte med at drive en bæredygtig Skov – og naturteknikeruddannelse, hvor vi kan fastholde og udvikle en høj og relevant faglighed. Og vi kan da godt blive bekymrede for uddannelsens fremtid, når der sker så store forandringer, som det nu er tilfældet.

Når det er sagt, glæder vi os til at drive en bæredygtig, relevant uddannelse i samarbejde med jer. Dette kan dog kun lykkes, hvis I etablerer de nødvendige praktikpladser tidligere end før – så lad dette være en direkte opfordring og forhåbning.

Vedlagt finder I et faktaark med overblik over uddannelsens nye struktur. I er også meget velkomne til at ringe eller skrive til os med spørgsmål om den nye struktur og hvad den betyder for jer, også i forhold til økonomi.

Sideløbende vil vi fra Skovskolen og grundforløbsskolerne iværksætte en indsats for at informere om den nye struktur. Vi vil bl.a. kontakte jer for at høre om muligheden for at begynde eller fortsætte med at oplære elever i jeres virksomhed. Vi vil også afholde informationsmøder, rundt om i landet, i den første uge af oktober. Vi sender jer en invitation med nærmere program inden for kort tid.

Med håbet om et stærkt fremtidigt samarbejde

Rasmus Brodersen

Uddannelsesleder

Skovskolen, Københavns Universitet

Download brevet til EUD praktikværter

 

Nye regler for adgang til Skov- og naturteknikeruddannelsen

I erhvervsskolereformen fra 2015 har Folketinget besluttet en ny struktur, der også gælder for uddannelsen til
skov- og naturtekniker. Den betyder, at der nu er et grundforløb på 40 uger delt i to perioder. Tidligere varede
grundforløbet 20 uger, og det var én samlet periode.

Læs mere her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside

Godt at vide...

Serviceoversigten

Med Serviceoversigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal findes velegnede skoventreprenører til løsning af alle typer opgaver inden for skovbrug og naturpleje. Læs mere her...

02.jpg