logo

Serviceoversigten og jubilæumsskrift

Den nye Serviceoversigt til skovbruget præsenterer 80 skoventreprenører
Serviceoversigten 2014/2015 udkommer medio august, men foreligger allerede nu i elektronisk version på hjemmesiden.

DSF’s jubilæumsskrift om de første 25 år
Dansk Skoventreprenør Forening blev stiftet i 1989 og kan dermed fejre 25 års jubilæum i år. I den anledning udgiver foreningen sammen med Serviceoversigten et jubilæumsskrift, der fortæller om foreningens tilblivelse og udvikling gennem de første 25 år samt om nogle af de visioner, branchen har.

Læs mere

Flere måder at beskære træer på

Et nyt Videnblad (5.01-22) fra Videntjenesten for Park og Landskab giver en detaljeret beretning om forskellige metoder på beskæring af træer for at give plads til færdsel og for at forme træets permanente krone. En sammenligning af forskellige metoder baseret på 2 forsøgssteder viser, at det vigtigste er, at træet i det hele taget bliver beskåret. Metoden betyder mindre.

Gadetræer skal f.eks. stammes op til en stammehøjde på 5-6 m for at give de nødvendige 4,5 m frirum over kørebanen. Desuden skal træet hjælpes til at danne en fremtidig, permanent krone på toppen af den krone, der følger med fra planteskolen.

Se vidensbladet med illustrationer om beskæring her

Naturstyrelsen annoncerer nyt udbud

Bortforpagtning af klippebevoksninger (nobilis og nordmannsgran) for Naturstyrelsens enhed NST Sønderjylland

Beskrivelse af forpagtningen
Nærværende udbud omfatter bortforpagtning af 34,8 ha nobilis- og nordmannsgranklippebevoksninger hos Naturstyrelsen Sønderjylland (NST SDJ). Bortforpagtningsperioden er 3 år, med mulighed for forlængelse med 2 år. Arealerne er opdelt i 3 blokke alt efter om de er omfattet af certificering eller ej, samt efter hvilken træart der er tale om. Dette er gjort for overblikkets skyld – der bydes på alle arealer, som én samlet ”pakke”.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i hænde senest den 17. juni kl. 12.00. Tilbud der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Konvolutten eller mailen mærkes ”Pyntegrønt NST SDJ”.

Læs mere om udbuddet under ”Beskrivelse af udbud” og de øvrige tilknyttede dokumenter.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Marie-louise Nørbo, Sling-studerende, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf./Mobil: 72 54 35 50 / 41 72 16 09

Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt. Spørgsmål og svar herpå vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside

Stemningsbilleder fra skov og teknik

Se mere her

Skov & Teknik på torsdag – vi ses på stand 37

Skov & Teknik på torsdag – vi ses på stand 37

På torsdag den 22. maj kl. 9.00 – 17.00 afholdes Danmarks største skovbrugsfaglige maskinudstilling på Langesø Gods med alt relevant til skov- og juletræsproduktion.

Vi ser frem til dit besøg på vores nye stand  - nr 37, som ligger centralt inde i udstillingsområdet.
Adressen på Langesø  Gods er Langesøvej 144, 5462 Morud

Besøg hjememsiden

Stormrådet har fastsat regler for den nye stormfaldsordning

Stormrådet har den 6. maj fastsat de endelige regler for udformningen af tilskudsreglerne efter stormfaldet i 2013, oplyser Dansk Skovforening.
Tilskudsreglerne er udarbejdet efter den tidligere bekendtgørelse, men med en ny vejledning, som vil blive offentliggjort af Stormrådet snarest. Ansøgningsfrist for tilskud er 1. december 2014.
Se de ændrede minimumsgrænser m.m. her

Forhøjede kvælstofnormer til juletræer og klippegrønt

Danske Juletræer har på hele branchens vegne fået forhøjet kvælstofnormerne til 90 kg/N/ha/år på alle jordtyper med undtagelsen af sandjordstyperne JB1 og JB3, hvor normen er øget til110 kg/N/ha/år. Forhøjelsen har baggrund i de forsøgsresultater, som Danske Juletræer i samarbejde med IGN især har opnået i det PAF-finansierede gødningsprojekt ”AGENDA”.

Læs mere her.

Naturstyrelsens udbud:

Til udbuddet om landevejstransport af skovflis – omtalt i DM&E Nyt nr. 10 - har Naturstyrelsen udsendt rettelsesblad og opdateret ”spørgsmål og svar” dateret 9. april. Desuden opfordrer NS til at benytte ny tilbudsliste. Tilbudsfrist den 28. april kl. 14.00. Læs mere her

HedeDanmark lader andre stå for maskinerne

Tilskuddet til energiafgrøder forringes

Siden 2010 har landmænd kunnet få tilskud til at plante flerårige energiafgrøder som poppel og pil. Ifølge Skovdyrkernes nyhedsbrev forringes denne ordning fra 2015. Derfor er 2014 sidste år med fuldt tilskud.

Poppel og pil har været støttet (og støttes stadig i år) med et plantningstilskud på 4.200 kr. Samt et årligt tilskud på 500 kr./ha. Foruden naturligvis den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Myndighederne har nu i deres visdom besluttet at fjerne de to nævnte særlige tilskud til dyrkningen af energiafgrøder fra og med 2015. Samt muligvis tilskuddet til ekstensiv drift i forbindelse hermed. Tilbage er den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Man kan altså endnu i år nå at plante poppel (og pil) med tilskud. Se Skovdyrkernes nyhedsbrev her

Forsyningssikkerhedsafgift

stop-braende-afgiftenKampen om brændeafgiften er ikke slut endnu.

Læs mere her

Du kan stadig nå at give din mening til kende eller like på Facebook

Nyt om Quartz og Legacy

Iflg. Skovdyrkerne har Miljøstyrelsen genovervejet godkendelsen af Quartz og meddelt, at off-label godkendelser fra før 14. juni 2011 skal genansøges, og mindre anvendelse efter samme dato ikke skal genansøges.

Det betyder for juletræsproducenter:

  • Legacy 500 SC skal genansøges, men indtil der er genansøgt og truffet en afgørelse, må produktet anvendes som hidtil med op til 0,4 liter. pr. ha.
  • Quartz må ligeledes anvendes med op til 0,4 liter pr. ha.

Læs mere her


Merpan 80WG mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014
Dispensation til anvendelse af Merpan 80WG, reg. nr. 604-14 til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014.  Læs mere her

Kilde: Danske Juletræer

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside