logo

22.03.2012 Nyhedsbrev til medlemmerne

Vi introducerer nyhedsbrev til alle medlemmerne fra vores hjemmeside.

Indberetning af sprøjejournal

Indberetning af sprøjtejournal

Bekendtgørelsen om sprøjtejournaler blev ændret i juli måned sidste år,
således, at man fremover selv automatisk skal indberette oplysningerne til
Plantedirektoratet via Internettet - første gang senest 31. marts 2012.


Sprøjtejournalen skal som sædvanlig indeholde oplysninger om:
Dato for sprøjtning, midlets handelsnavn, dosering, marknavn eller
afdelingsnummer, arealstørrelse, afgrøde/træart.  Man skal stadig huske at
udfylde journalen senest syv dage efter sprøjtningen, og oplysningerne skal
stadig opbevares i fem år.
Alle ejere af jordbrugsbedrifter med et samlet areal over 10 ha er omfattet
af ordningen, og der skal også afgives oplysninger for juletræs- og
pyntegrøntarealer, hvor kulturerne er under 10 år gamle.  Det er kun på rene
skovbrugsejendomme på fredskovsarealer, at man ikke er omfattet af reglerne
om sprøjtejournaler.
Da langt de fleste juletræsdyrkere vil være omfattet af reglerne, kan det
allerede fra forårssprøjtningerne betale sig at strukturere journalen, så
den indeholder ovenstående seks punkter, og således vil være let senere at
taste ind til Plantedirektoratet.
Jeg omtaler de nye regler nærmere på temadagene.

Venlig hilsen
Ida Mosegaard

DANSK SKOVENTREPRENØR FORENING
tlf. 7020 4820 | Porschevej 3 | 7100 Vejle

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside