logo

Biomasse har en betydende rolle i omstillingen til grøn energi i EU

I EU’s strategi for energi er der fastsat mål om at der i 2030:

Læs mere …

Orientering om

Naturstyrelsens ”Prøvetagningsprojekt EUTR 2015”.

Læs mere …

Danmarksmesterskab i udkørsel 2015

PRESSEMEDDELELSE
21.8.15

Josef Karlsson damarksmester i udkørsel igen

Læs mere …

Maskindemonstration af naturpleje på lavbund

Biomassehøst i ådale er titlen på en maskindemonstration og et seminar den 3. september om erfaringer med produktion og bjærgning af græs på lavbundsarealer.

Læs mere …

Skovskolen inviterer til seminar den 24. august

Skov- og Natursektorens praktiske uddannelse nu og i fremtiden er temaet på et seminar, som Skovskolen Nødebo inviterer til Mandag den 24. august, Kl. 9.30- 15.00

Læs mere …

DM 2015 i udkørsel af træ på Langesømessen

Maskinførere i skovbruget opfordres til at deltage i mesterskabskørslen med udkørselsmaskine

Læs mere …

Sommerudflugt 2015

Dansk Skoventreprenør Forening inviterer medlemmer med ledsagere og medarbejdere på
Studietur til Sverige - Torsdag den 6. - fredag den 7. august 2015

Læs mere ...

Lidt ros til Skovskolen i Nødebo!

Den 29.04.15 mødte jeg op på Skovskolen i Nødebo med skepsis malet i ansigtet.

Læs mere …

Temadag om forædling og dyrkning af Nordamerikanske nåletræarter

Læs mere...

Træ tilbage i finansloven - med småt

Læs mere...

SKAT misforstår skovbrug som virksomhed

Læs mere...

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside